O nas

propagowania przedsiębiorczości
edukacji obywatelskiej
krzewienia postaw patriotycznych
rozwoju społeczności lokalnych i wolontariatu

Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grup społecznych.

Osoby wchodzące w skład zespołu Fundacji wywodzą się z dwóch, w dużym stopniu odmiennych, środowisk branży finansowej i działalności organizacji pozarządowych. Ich wzajemne spotkanie i odkrycie wspólnego pola działania stało się przyczyną powołania do życia Fundacji, która ma propagować przedsiębiorczość i zwiększać wiedzę młodych ludzi w zakresie możliwości oddziaływania na otaczającą ją rzeczywistość.

Część działaczy wywodząca swoją karierę z sektora finansów widziała konieczność edukowania i budowania pozytywnych nawyków już od najmłodszych lat przyszłych klientów sektora bankowego w zakresie oszczędzania, kont bankowych, budowania własnej historii kredytowej oraz wiedzy na temat instytucji publicznych w Polsce.

Druga część aktywistów Fundacji posiada bogate doświadczenie związane z propagowaniem i własnym działaniem podczas różnorodnych wolontariatów. Posiadając wiedzę oraz umiejętność motywowania młodych ludzi do pomocy innym doskonale realizowali się w obszarze „miękkich” części zarządzania przedsięwzięciami.

Świetnym uzupełnieniem są pozostałe osoby które posiadają „twardą” wiedzę dotyczącą metodyk zarządzania projektami, pozyskiwania dofinansowania, raportowania oraz prowadzenia dokumentacji finansowej w rozbudowanych podmiotach gospodarczych.